Miembros actuales de Hello Pro Kenshuusei Hokkaido

Haruka Ota

Hikari Sato

Kanami Ishiguri

Minori Kawano

Ryo Kitagawa

Yume Kudo

Mei Yamazaki